เหล็กเส้น

 • เหล็กเส้นกลม
 • เหล็กเส้นกลม

  เหล็กเส้นก่อสร้างจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า ทาทา ทิสคอน สำหรับ ใช้ในภาคการก่อสร้างด้านเสริมคอนกรีต เช่น คาน เสา พื้นของถนน สะพาน สนามกีฬา เขื่อน บ้าน และอาคาร เป็นต้น เหล็กเส้นกลม มีลักษณะผิวกลมเกลี้ยง ไม่เป็นคลื่น ไม่มีปีก หน้าตัดกลมไม่เบี้ยว ไม่ปริแตก เหล็กเส้นกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6-25 มม. ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 20-2559 ชั้นคุณภาพ SR24

  ล้างค่า
  * น้ำหนักที่แสดงเป็นน้ำหนักโดยประมาณ
  * ราคาที่แสดงเป็นราคาประมาณการขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง
  * สามารถสั่งสินค้าได้ครั้งละไม่เกิน 32 ตันเท่านั้น
  * ประเภทของสินค้าเป็น "เหล็กพับ" เท่านั้น
  รายการและข้อมูลสินค้า
  ราคา
  จำนวน (เส้น)
  ราคารวม

  เหล็กเส้นกลม เกรด SR24 ขนาด RB6 ยาว 10 ม.

  น้ำหนักต่อเส้น 2.22 กก.
  เส้นละ 57 บาท
  = 25.68 บาท ต่อ กก.
  0 บาท

  เหล็กเส้นกลม เกรด SR24 ขนาด RB9 ยาว 10 ม.

  น้ำหนักต่อเส้น 4.99 กก.
  เส้นละ 125 บาท
  = 25.05 บาท ต่อ กก.
  0 บาท

  เหล็กเส้นกลม เกรด SR24 ขนาด RB12 ยาว 10 ม.

  น้ำหนักต่อเส้น 8.88 กก.
  เส้นละ 219 บาท
  = 24.66 บาท ต่อ กก.
  0 บาท

  เหล็กเส้นกลม เกรด SR24 ขนาด RB15 ยาว 10 ม.

  น้ำหนักต่อเส้น 13.870 กก.
  เส้นละ 340 บาท
  = 24.51 บาท ต่อ กก.
  0 บาท

  เหล็กเส้นกลม เกรด SR24 ขนาด RB19 ยาว 10 ม.

  น้ำหนักต่อเส้น 22.260 กก.
  เส้นละ 550 บาท
  = 24.71 บาท ต่อ กก.
  0 บาท

  เหล็กเส้นกลม เกรด SR24 ขนาด RB25 ยาว 10 ม.

  น้ำหนักต่อเส้น 38.530 กก.
  เส้นละ 951 บาท
  = 24.68 บาท ต่อ กก.
  0 บาท

  กรุณาระบุจำนวนสินค้าที่ท่านต้องการในแต่ละรายการ แล้วกดปุ่มนี้เพื่อเพิ่มสินค้าพร้อมกันในคลิกเดียว

  เลือกรูปแบบ
 • เหล็กเส้นข้ออ้อย
 • เหล็กเส้นข้ออ้อย

  เหล็กเส้นก่อสร้างจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า ทาทา ทิสคอน สำหรับ ใช้ในภาคการก่อสร้างด้านเสริมคอนกรีต เช่น คาน เสา พื้นของถนน สะพาน สนามกีฬา เขื่อน บ้าน และอาคาร เป็นต้น เหล็กข้ออ้อยเป็นเหล็กที่มีแรงยึดที่ผิวสูง เหมาะสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรงสูง ผิวของเหล็กเส้นจะมีลักษณะเป็นปล้องเพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้เหล็กกับคอนกรีตมากขึ้น เหมาะสำหรับงาน เช่น ตึกที่มีความสูง สะพาน เขื่อน และงานก่อสร้างที่มีแรงอัดมากๆ มีทั้งแบบเหล็กตรงและเหล็กพับเพื่อสะดวกในการขนส่งของลูกค้า เหล็กข้ออ้อยมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม. ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 24-2559 ชั้นคุณภาพ SD40, SD50

  ล้างค่า
  * น้ำหนักที่แสดงเป็นน้ำหนักโดยประมาณ
  * ราคาที่แสดงเป็นราคาประมาณการขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง
  * สามารถสั่งสินค้าได้ครั้งละไม่เกิน 32 ตันเท่านั้น
  * ประเภทของสินค้าเป็น "เหล็กพับ" เท่านั้น
  ตัวกรอง
  รายการและข้อมูลสินค้า
  ราคา
  จำนวน (เส้น)
  ราคารวม

  เหล็กเส้นข้ออ้อย เกรด SD40T ขนาด DB10 ยาว 10 ม.

  น้ำหนักต่อเส้น 6.160 กก.
  เส้นละ 153 บาท
  = 24.84 บาท ต่อ กก.
  0 บาท

  เหล็กเส้นข้ออ้อย เกรด SD40T ขนาด DB10 ยาว 12 ม.

  น้ำหนักต่อเส้น 7.392 กก.
  เส้นละ 184 บาท
  = 24.89 บาท ต่อ กก.
  0 บาท

  เหล็กเส้นข้ออ้อย เกรด SD40T ขนาด DB12 ยาว 10 ม.

  น้ำหนักต่อเส้น 8.88 กก.
  เส้นละ 218 บาท
  = 24.55 บาท ต่อ กก.
  0 บาท

  เหล็กเส้นข้ออ้อย เกรด SD40T ขนาด DB12 ยาว 12 ม.

  น้ำหนักต่อเส้น 10.66 กก.
  เส้นละ 262 บาท
  = 24.58 บาท ต่อ กก.
  0 บาท

  เหล็กเส้นข้ออ้อย เกรด SD40T ขนาด DB16 ยาว 10 ม.

  น้ำหนักต่อเส้น 15.78 กก.
  เส้นละ 385 บาท
  = 24.40 บาท ต่อ กก.
  0 บาท

  เหล็กเส้นข้ออ้อย เกรด SD40T ขนาด DB16 ยาว 12 ม.

  น้ำหนักต่อเส้น 18.936 กก.
  เส้นละ 462 บาท
  = 24.40 บาท ต่อ กก.
  0 บาท

  เหล็กเส้นข้ออ้อย เกรด SD40T ขนาด DB20 ยาว 10 ม.

  น้ำหนักต่อเส้น 24.66 กก.
  เส้นละ 601 บาท
  = 24.37 บาท ต่อ กก.
  0 บาท

  เหล็กเส้นข้ออ้อย เกรด SD40T ขนาด DB20 ยาว 12 ม.

  น้ำหนักต่อเส้น 29.592 กก.
  เส้นละ 722 บาท
  = 24.40 บาท ต่อ กก.
  0 บาท

  เหล็กเส้นข้ออ้อย เกรด SD40T ขนาด DB25 ยาว 10 ม.

  น้ำหนักต่อเส้น 38.53 กก.
  เส้นละ 940 บาท
  = 24.40 บาท ต่อ กก.
  0 บาท

  เหล็กเส้นข้ออ้อย เกรด SD40T ขนาด DB25 ยาว 12 ม.

  น้ำหนักต่อเส้น 46.236 กก.
  เส้นละ 1128 บาท
  = 24.40 บาท ต่อ กก.
  0 บาท

  กรุณาระบุจำนวนสินค้าที่ท่านต้องการในแต่ละรายการ แล้วกดปุ่มนี้เพื่อเพิ่มสินค้าพร้อมกันในคลิกเดียว

  เลือกรูปแบบ