ขั้นตอนสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1.เลือกสินค้าที่ตั้งการ หรือไปที่เมนู (3 ขีดบนขวา) > เลือกสินค้า > เลือกสินค้าที่ต้องการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการ หน่วยเป็น : เส้น  > คลิ๊กเพิ่มรายการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. คลิ๊ก “ดูตะกร้าสินค้า” หรือ คลิ๊กที่รูปรถเข็น (บนขวา)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.คลิ๊ก “สั่งซื้อและชำระเงิน”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.กรอกข้อมูลการติดต่อและที่อยู่ในการจัดส่ง (กรอกข้อมูลตามจริงให้ครบตามสัญลักษณ์บังคับ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. จากนั้นคลิ๊ก “การจัดส่ง”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.คลิ๊ก “วิธีชำระเงิน”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. คลิ๊ก “ดำเนินการสั่งซื้อให้สมบูรณ์”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.ขั้นตอนการสั่งซื้อสำเร็จ