นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้คุกกี้

กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มบริษัท”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูลที่ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ได้ให้ไว้กับกลุ่มบริษัทผ่านเว็บไซต์นี้จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม กลุ่มบริษัทจึงขอประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้คุกกี้สำหรับเว็บไซต์นี้

1. การใช้คุกกี้ของกลุ่มบริษัท

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่กลุ่มบริษัทจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ กลุ่มบริษัทอาจเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์เข้าชมเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้หลายประเภทซึ่งประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียงตามที่ระบุในรายการต่อไปนี้

1.1 คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์เพื่อทำให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัย ความง่ายในการใช้งาน และความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการใช้งาน อันได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจ
หน้าเว็บไซต์ หรือทำให้ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ ทั้งนี้ การจัดวางคุกกี้ประเภทนี้ลงในอุปกรณ์ของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์จะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด รายละเอียดของการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็น รวมถึง

1.2 คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถนับจำนวนผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์เหล่านั้น คุกกี้ประเภทนี้ยังทำให้กลุ่มบริษัทสามารถเข้าใจว่าผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวบุคคลแก่กลุ่มบริษัท และช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ หากผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ กลุ่มบริษัทจะไม่อาจทราบได้ว่าผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์เคยมาเข้าชมเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทเมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บไซต์ได้ รายละเอียดของการใช้คุกกี้ประสิทธิภาพ รวมถึง

1.3 คุกกี้เพื่อการทำงาน (Functionality Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดยกลุ่มบริษัทหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่
ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์และรหัสผ่านได้ และจดจำว่าผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์เคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บไซต์อย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ในครั้งต่อไป หากผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างหรือทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง รายละเอียดของการใช้คุกกี้เพื่อการทำงาน รวมถึง

1.4 คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูล
การเข้าชมเว็บไซต์ของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ว่าเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์มากขึ้น กลุ่มบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์จะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง รายละเอียดของการใช้คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย รวมถึง

2. คุกกี้ของบุคคลที่สาม

คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูล
การเข้าชมเว็บไซต์ของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ว่าเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์มากขึ้น กลุ่มบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์จะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง รายละเอียดของการใช้คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย รวมถึง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ Google Analytics ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Google Analytics

3. การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับตั้งค่าโดยคลิกที่แถบ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้านล่างมุมขวา

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทขอแจ้งให้ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้

4. รายละเอียดเพิ่มเติม

หากผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูล และรายละเอียดการติดต่อกลุ่มบริษัท ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าชมได้ที่นโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.

5. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้คุกกี้

กลุ่มบริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้คุกกี้ฉบับนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้หากต้องการทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของกลุ่มบริษัท

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565