เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

1.ช้อปออนไลน์ผ่านทางhttps://baanclickbuild.com/

2.บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าตามวันที่กำหนด ภายหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินเรียบร้อย และได้รับอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อแล้วเท่านั้น โดยคิดค่าขนส่งเป็นจำนวนต่อเที่ยว ตามระยะทางขนส่งจริงเริ่มจากสถานที่ตั้งของบริษัทตัวแทนจำหน่าย จนถึงหน้างาน หรือหน่วยงานของลูกค้า โดยไม่คิดเที่ยวกลับ

3.ค่าขนส่งจะขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง, ประเภทสินค้า และผู้จัดส่ง โดยค่าขนส่งที่เก็บจริงจะแสดงที่หน้าสรุปรายการสั่งซื้อ หลังจากที่ลูกค้าเลือกรายการสินค้า และกรอกที่อยู่จัดส่งแล้ว

4.สินค้าจะถูกจัดส่งให้ลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่ขนส่ง ภายในระยะเวลา 3-5 วัน หรือขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจัดหาสินค้า

5.สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้รับอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง กรุณาติดต่อ LINE (https://lin.ee/h0Te8pQ) และทางบริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าจัดส่งเพิ่มในกรณีที่ที่อยู่จัดส่งใหม่ของลูกค้าไกลกว่าระยะทางเดิม

6.ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สินค้าหมดชั่วคราว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ หลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้าและตรวจสอบสต็อกสินค้า ภายใน 1-2 วัน

7.ลูกค้าจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 1-3 วันก่อนวันจัดส่งสินค้า เพื่อยืนยันที่อยู่จัดส่งและนัดหมายเวลาจัดส่ง กรุณารับโทรศัพท์จากทางเจ้าหน้าที่จัดส่ง หากเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าไม่ได้ในกรณีที่ลูกค้ากรอกเบอร์โทรศัพท์ผิด กรอกเบอร์โทรศัพท์ไม่ครบ หรือไม่ได้รับสาย ลูกค้าอาจจะไม่ได้รับสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดไว้

8.ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายใน 3-5 วันหลังจากทางบริษัทฯ ส่งเมลยืนยันการจัดส่งสินค้า กรุณาติดต่อ LINE (https://lin.ee/h0Te8pQ) ภายในเวลาทำการทุกวัน เวลา 8.30 – 17.00 น.

9.เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวลูกค้าเอง กรณีพบปัญหา กรุณาติดต่อ LINE (https://lin.ee/h0Te8pQ) ทันทีก่อนรับสินค้า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้ลงนามรับสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งแล้ว

10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดส่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า