กรุณาเลือกพื้นที่จัดส่งเพื่อค้นหาร้านค้า

หากต้องการพื้นที่จัดส่งในจังหวัดอื่นๆ
กรุณาติดต่อที่ไลน์ @tiscon หรือคลิก https://lin.ee/h0Te8pQ

มาตรฐานของอเหล็กเส้น

17 พฤษภาคม 2024
📍มาตรฐานของอเหล็กเส้น💯
การงอขอที่ปลายเหล็กเสริมคอนกรีต เพื่อเป็นการเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กและคอนกรีตเมื่อมีความยาวฝังยึดของเหล็กเสริมตามแนวเส้นตรงไม่เพียงพอ
✅รูปแบบการงอขอที่ปลายเหล็กเสริมที่ถูกต้อง
วิธีงอขอตามมาตรฐานของเหล็กเสริมคอนกรีตมีแนวทางดังนี้
(มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง วสท. 1008-38)
⏺งอขอ (180 องศา)
ส่วนที่ตัดเป็นครึ่งวงกลมและมีส่วนปลายยื่นต่อออกไปอีกอย่างน้อย 4 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นนั้น แต่ระยะนี้ต้องไม่น้อยกว่า 6 ซม.
⏺งอฉาก (90 องศา)อฉำก (90o Hook)
ส่วนที่ตัดเป็นมุมฉากและมีส่วนปลายยื่นต่อออกไปอีกอย่างน้อย 12 เท่าของขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นนั้น
👉จะเห็นได้ว่าการดัดของอเหล้กเส้น มีรายละเอียดที่ต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้คุณภาพงานที่ดี โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัย การใช้เหล็กตัดดัดจากผู้เชียวชาญจึงเป็นอีกตัวเลือกที่ช่วยให้งานเหล็กเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้ง โดยเหล็กเส้นขึ้นรูปตัดและดัดของทาทา ทิสคอน (Cut and Bend) ใช้มาตรฐานเหล่านี้อ้างอิงในการผลิตสินค้า