5 วิธีเช็คเหล็กเส้น มอก.

การตรวจสอบด้วยสายตา

เป็นวิธีตรวจเบื้องต้น ซึ่งทำให้เราสามารถคัดแยกเหล็กที่ไม่ผ่านมาตรฐานบางส่สวนออกไปได้โดยสังเกตสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.ป้ายสินค้า (Name Plate/Tag)

ป้ายสินค้าจะแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเหล็ก อาทิเช่น ชื่อผู้ผลิต ชนิด ขนาด ความยาว รอบการผลิต แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดบนป้ายสินค้าก็คือ เครื่องหมาย มอก.


2.ตัวนูนบนเนื้อเหล็ก

ในกรณีป้ายสินค้าหลุดหายไปให้สังเกตที่ตัวอักษรนูนบนเนื้อเหล็กซึ่งจะแสดงซื่อผู้ผลิต หรือยี่ห้อ ชนิด ขนาด อย่างชัดเจน


3.ผิวเหล็ก

เหล็กข้ออ้อยที่ดีจะมี บั้ง นูนสูงสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น เพื่อให้เหล็กยึกเกาะกับคอนกรีตได้ดี ลดการแตกต่างของโครงสร้าง


4.การดัดโค้ง

เมื่อดัดโค้ง งอ เนื้อเหล็กต้องไม่ปริแตก หัก ง่าย


5.เปรียบเทียบขนาดเหล็ก

ในกรณีที่มีเหล็กหลายยี่ห้อวางอยู่ด้วยกัน ให้เลือกเหล็กขนาดเดียวกันที่ดูโตกว่า เพราเหล็กเบานั้นจะมีขนาดเล็กกว่าเหล็กที่ได้มาตรฐาน แต่วิธีนี้อาจสังเกตได้ยาก ดังนั้นจึงควรเลือกเหล็กจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง เช่น Tata Tiscon ที่เหล็กทุกเส้นผ่านมาตรฐาน มอก. มีคุณภาพสูงและใช้ในงานก่อสร้างชั้นน้ำต่างๆ ของประเทศไทย

การตรวจสอบด้วยเครื่องชั่ง

เพื่อให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าเหล็กเส้นนั้นได้ขนาดมาตรฐาน วิธีการช่างน้ำหนักเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยวิธีนี้สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการตัดตัวอย่างเหล็ก ความยาว 1 เมตรแล้วนำไปช่างน้ำหนัก แล้วเปรียบเทียบกับน้ำหนักที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน มอก. ซึ่งเหล็กเบาหรือเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานจะมีน้ำหนักต่างจากค่าคาดเคลื่อนที่มาตรฐานกำหนดไว้ (ถ้าน้ำหนักต่างกันเกิน 10% ถือว่าเป็นเหล็กเบาแน่นอน)