เหล็กปลอกสำเร็จรูปพร้อมใช้

เหล็กปลอกสำเร็จรูป

เหล็กปลอก (stirrup) คือเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสำคัญกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำหน้าที่เป็นตัวยึดเหล็กแกนของโครงสร้างให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ  รับแรงเฉือน และป้องกันการปริแตกของคอนกรีต  ถือเป็นสิ่งสำคัญในโครงสร้าง โดยปกติแล้วโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก เช่น บ้าน 1-2 ชั้น ใช้เหล็กปลอกซึ่งประกอบอยู่ในส่วนของโครงสร้างคาน เสา และฐานราก คิดเป็นอัตราส่วนตามน้ำหนักอยู่ในช่วง 10-20% ของปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตทั้งหมด ในขณะที่เวลาในการดัดเหล็กปลอกเหล่านี้อาจมากกว่า 50%  ของเวลาในการดัดเหล็กทั้งโครงการ เป็นไปได้ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเหล็กปลอกก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและเวลาได้อย่างมีนัยสำคัญ

เหล็กปลอกสำเร็จรูป TISCON SUPERLINKS

โดยปกติแล้วการดัดตัดเหล็กเสริมคอนกรีตของคนงาน 1 คนสามารถดัดเหล็กได้เฉลี่ยที่ประมาณ 50 กิโลกรัมต่อวัน (8 ชั่วโมง) ซึ่งการดัดเหล็กปลอกขนาดเล็กอย่างขนาด RB6,RB9 หรือDB10 ซึ่งมีน้ำหนักน้อย มุมดัดหลายมุม ต้องใช้เวลามาก อาจไม่คุ้มค่ากับต้นทุนค่าแรง รวมถึงการดัดเหล็กปลอกขนาดเล็กเหล่านี้ด้วยประแจดัดเหล็กทีละเส้นยังทำให้คุณภาพงานออกมาไม่คงที่ขึ้นกับความสามารถของคนงานแต่ละคน

จึงทำให้ปัจจุบันผู้รับเหมานิยมหันมาใช้ เหล็กปลอกสำเร็จรูป เพื่อใช้ในงานก่อสร้างหรือโครงการขนาดเล็ก กันมากขึ้น อาทิเช่น โครงสร้างอาคาร 1-2 ชั้น โครงสร้างป้าย กำแพง ฯลฯ  โดยข้อดีของการใช้เหล็กปลอกสำเร็จรูป คือ ด้านต้นทุนช่วยลดค่าแรงคนงานตัดดัดเหล็ก ค่าเศษเหล็กที่เกิดจากการตัดดัด ค่าพื้นที่กองเก็บเหล็กเต็มเส้น ด้านการบริหารเวลา ไม่ต้องเสียเวลาตัดดัดเหล็ก ซึ่งความเร็วของการดัดเหล็กปลอกขึ้นอยู่กับความสามารถของคนงานแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน และด้านคุณภาพงานที่คงที่ สม่ำเสมอ สวยงาม ทำให้ง่ายต่อการผูกเหล็ก เป็นที่น่าพอใจของเจ้าของงาน

 

 

 

 

 

 

 

วิธีเลือกซื้อเหล็กปลอกสำเร็จรูป

จะจะเห็นว่าในปัจจุบันผู้ผลิตและผู้ขายเหล็กเส้นหันมาผลิตเหล็กปลอกสำเร็จรูปเพื่อสอดรับความต้องการของผู้ใช้กันมากขึ้น มีสินค้าเหล็กปลอกให้เลือกซื้อมากมายหลายแบรนด์ หลายขนาดแตกต่างกันออกไป การเลือกซื้อเหล็กปลอกเหล่านี้นอกจากผู้ใช้ต้องคำนึงถึงเรื่องขนาดและราคาที่เหมาะสมแล้ว สิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือเหล็กปลอกต้องผลิตจากเหล็กเส้นที่ผ่านมาตรฐาน มอก. (มอก.20-2559สำหรับเหล็กเส้นกลม, มอก.24-2559 สำหรับเหล็กเส้นข้ออ้อย) มีขนาดและน้ำหนักตามมาตรฐาน สินค้าแบรนด์น่าเชื่อถือที่สามารถรับประกันถึงคุณภาพสินค้าทุกๆชิ้นที่มีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้สินค้าเหล็กปลอกที่มีบรรจุภัณฑ์มิดชิด เช่นถุงกระสอบจะช่วยให้สะดวกต่อการขนย้าย การจัดเก็บ และการนำไปใช้งาน นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ที่มิดชิดยังช่วยลดความเสียหายของสินค้าทั้งจากการขนย้ายหรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ด้วย