ปัญหาเหล็กเส้นดัดแล้วหัก

ผู้ใช้งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตมักจะประสบกับปัญหาในเรื่องการดัดเหล็กเส้นเหล่านี้ อาทิเช่น ดัดเหล็กเส้นแล้วเกิดรอยปริแตก หรือเหล็กหักตรงรอยตำแหน่งดัดเหล็ก ทำให้เสียเหล็กไปจำนวนไม่น้อย ซึ่งผู้ใช้งานเองอาจมีข้อสันนิษฐานว่าเป็นเหล็กปลอม คุณสมบัติไม่ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งจริงๆ แล้วสาเหตุของการดัดแล้วหัก หรือปริแตก อาจจะมาจาก การดัดเหล็กในรัศมีการดัดที่น้อยกว่ามาตรฐาน การดัดเหล็กผิดวิธี

เครื่องมือที่ใช้ดัดเหล็ก

ประแจดัดเหล็ก ใช้สำหรับเหล็กเส้นขนาดเล็กโดยเฉพาะเหล็กปลอก ซึ่งการใช้ประแจไม่สามารถที่จะควบคุมรัศมีดัดได้ และคุณภาพชิ้นงานไม่สม่ำเสมอ

เครื่องดัดเหล็ก ช่วยทุ่นแรงในการดัดเหล็กเส้นได้ สามารถดัดได้ทั้งเหล็กเส้นได้ทุกขนาด ปัจจุบันมีเครื่องดัดหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบมือถือ และแบบแท่นดัด เครื่องดัดอัตโนมัติ ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามลักษณะงานและความถนัดของผู้ใช้ ซึ่งการใช้เครื่องดัดสามารถควบคุมคุณภาพชิ้นงานได้ดีกว่าการใช้ประแจดัด

ทำไมดัดแล้วหัก ไม่ได้รูป?

รัศมีในการดัดเหล็กนั้น ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนความยืด(% elongation) ยิ่งมีค่าสูงยิ่งสามารถดัดเหล็กได้รัศมีแคบมากขึ้นโดยไม่มีรอยแตกหัก  รวมทั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็ก เหล็กเส้นขนาดเล็กกว่าสามารถดัดในรัศมีแคบกว่าขนาดใหญ่ ดังนั้น ในมาตรฐานการออกแบบจึงได้กำหนดรัศมีโค้งเล็กสุดที่ยอมให้ของเหล็กแต่ละขนาดแต่ละชั้นคุณภาพไว้เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาในการดัดใช้งานซึ่งเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)สามารถดัดได้รัศมีเล็กถึง 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเส้นอยู่แล้วทุกเส้น จึงมั่นใจได้ว่าหากเหล็กเส้นที่ผ่านมาตรฐาน มอก.ก็ย่อมจะสามารถดัดได้ตามมาตรฐานการออกแบบเสมอ ซึ่งหากเกิดปัญหากรณีดัดแล้วหักมีรอยแตกถือว่าเหล็กเส้นนั้นไม่ผ่านมาตรฐานสามารถแจ้งผู้ผลิตเพื่อดำเนินการเปลี่ยนสินค้าได้ทันที

ขนาดของเหล็กเส้น(มม.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่เล็กที่สุด(D)
6 – 256 db
28 – 368 db
44 – 5710 db

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

  • ควรใช้รัศมีดัดโค้งเล็กกว่ามาตรฐานกำหนด
  • ไม่ควรดัดโดยใช้ความร้อน การใช้ความร้อนมีโอกาสทำให้โครงสร้างเหล็กเปลี่ยนไปซึ่งอาจส่งผลต่อกำลังในการรับแรง
  • ไม่ควรใช้เหล็กเส้นที่ไม่ผ่านมาตรฐาน มอก.
  • ไม่ควรดัดซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้ง การดัดทำให้คุณสมบัติของเหล็กเปลี่ยนไป หากมีความจำเป็นต้องดัดซ้ำควรดัดเหล็กด้วยวงโค้งกว้างมากๆเพื่อลดความเสียหาย
  • ไม่ควรดัดตรงบริเวณจุดต่อเหล็กทั้งแบบทาบ และ แบบเชื่อม
Clip VDO วิธีการดัดเหล็กที่ถูกวิธี