ครีบและบั้งเหล็กข้ออ้อย สิ่งสำคัญที่ถูกมองข้าม

เหล็กเส้นข้ออ้อยกับคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้

เป็นที่ทราบกันดีว่าเหล็กข้ออ้อยและเหล็กเส้นกลมมีสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้เด่นชัดคือรูปร่างลักษณะ โดยเหล็กเส้นกลมจะมีลักษณะกลมเกลี้ยง ในขณะที่เหล็กข้ออ้อยจะมีครีบและบั้งที่ผิวเหล็ก ซึ่งครีบและบั้งเหล่านี้จะช่วยให้เหล็กข้ออ้อยยึดเกาะกับปูนได้ดีขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีความแข็งแรงมากขึ้น เนื่องจากการส่งผ่านแรงระหว่างเหล็กและคอนกรีตมีความเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น

ซึ่งครีบและบั้งนี้เอง ก็ถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่กำหนดอยู่ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24-2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย เพราะมีความสำคัญในการก่อสร้างและความแข็งแรงของอาคารเช่นกัน แต่ผู้ใช้งานส่วนมากมักมองข้ามคุณสมบัติข้อนี้ และไม่ให้ความสำคัญในการตรวจสอบลักษณะครีบ-บั้งของเหล็กเส้นข้ออ้อยมากนัก รวมถึงไม่ทราบสิ่งที่ต้องตรวจสอบและเกณฑ์ในการตรวจสอบด้วย

มาตรฐานครีบและบั้ง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24-2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อยได้กำหนดมาตรฐานทั้งเรื่องความสูงของบั้ง ซึ่งเหล็กข้ออ้อยที่มีความสูงของบั้งเหมาะสม จะช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้น อีกจุดหนึ่งคือความห่างของบั้ง เพราะเหล็กข้ออ้อยที่มีบั้งห่างเกินไปจะยึดเกาะกับปูนได้ไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ความกว้างของครีบก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีกำหนดไว้ในมาตรฐาน โดยเหล็กข้ออ้อยที่มีครีบกว้างเกินไปจะส่งผลให้บั้งสั้นลง การยึดเกาะกับปูนก็จะน้อยลงตามไปด้วย ซึ่งคุณสมบัติต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่กำหนดอยู่ในมอก. แล้วทั้งสิ้น ดังนั้นในการเลือกซื้อเหล็กข้ออ้อยครั้งต่อไป จึงควรพิจารณาเหล็กที่ผ่าน มอก. และพิจารณาว่าเหล็กเหล่านั้นมีครีบบั้งที่สูงชัด มีความสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้นเพื่อโครงสร้างอาคารที่แข็งแรงของเรา