ช็อปดีมีคืน 2566

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ภาครัฐกำหนด

หมายเหตุ *การหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการโดยแบ่งเป็นจำนวน 30,000 บาทแรก จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูป ในแบบกระดาษเท่านั้น

*ขอสงวนสิทธิ์ดังนี้

  1. สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถนำใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษ ใช้ในการยื่นลดหย่อนภาษี ในส่วน 30,000 บาทเท่านั้น
  2. สั่งซื้อออนไลน์ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีในรูปแบบ Electronics (e-Tax) และไม่เข้าร่วมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี จำนวน 10,000 บาท
  3. โปรดตรวจสอบราคาสินค้าก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า

รายละเอียดเงื่อนไข

  1. สินค้าและบริการสามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท
  2. ลูกค้าต้องเลือก “ต้องการขอรับใบกำกับภาษี” กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและรายละเอียดให้ตรงกับข้อมูลของผู้ลดหย่อนภาษี
  3. การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ควรเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ซื้อที่ขอใบกำกับภาษี